Jump to content

[CL] GearHome 齿轮不妙屋


Recommended Posts

138229638_CL.thumb.jpg.26e604276dda7a12e2daee49cc198c7b.jpg

工会简介

大家好,我们是GearHome工会,是由齿轮鸽鸽于2020年2月创办的工会,现在终于想起来运营了。(并有齿轮的工具人们协助)

加入我们一起来迫害齿轮吧!

1267147854_QQ20201206001112.thumb.png.d364590cbb814761ef1f5f7b7d206acb.png

300F817FF415EDFDB5A95CCA05A3D619.thumb.jpg.2e8d5a4d023b4d805d5bb94317338e0e.jpg

我们能提供

             鸽子的齿轮,公会吉祥物,用以把玩迫害

             咸鱼的花花,一般路过

             全能的千石,真实的群主(除了pvp无所不能)

             奇妙の翳羽,群表情包的生产者(随意迫害)语录集合体

             以及不定期举办活动(频率正比于齿轮的肝公会活跃度)

             加入我们一起快乐的游戏吧

入会条件

             -至少800小时游戏时长

             -无不良游戏记录

             -通关4个游戏地区

             -需要提供角色选择界面截图

入会方式

             加QQ群:787374619

             PS:请在确定自己符合入会条件之后再申请进入审核群避免麻烦。

             备注:社区-入会审核(有无推荐人)

基本规定

             保密:公会群内聊天记录和未对外公开的信息严禁外泄-日常聊天无所谓啦~~

             透明:有对公会或公会成员有关的消息应当分享

             活跃:长期(超过两个月)不活跃成员会被踢出公会(如有特殊情况向群主或管理请假)

             和谐:禁止发布违反国家法律禁止内容及群规禁止的内容,不拱火,不引战,和谐交流。

             守序:禁止参与黑市交易,禁止rmt,禁止使用脚本,禁止一切游戏内不规范行为

等级划分与职责

             散兵(会长):负责鸽,负责被迫害,负责提供肝。

             闪光齿轮(副会长):工具人,管理公会日常事务,如举办活动等

             小萌新:对公会有一定贡献,经过会长和副会长审核。可以提供会火焰漩涡煤炭龟的人

             齿轮GUAI:得到所有会员的肯定,会长授予的永久头衔

             齿轮ZU:一般路过小萌新

             齿轮ER:新加入的成员

公会活动与经费

             稳定会费:齿轮的肝

             流动资产:大家的赞助

             赞助:各会员不定期赞助举办的公会活动

最后,让我们一起快乐的游戏吧!

 

1171215284_TQC_ZF(YAB2ROB65P7MV.png.4fe5d2d21f00ead0a3082a47746ea0bb.png895861125_MHEX7VGWNL0(IWLOXCU5.png.c2fbc2ed1ff2fc9f2513afc6b72ab83f.png

 

Edited by Hibikl
Link to comment

此楼放出部分公会优秀成员及管理层目录 将在未来持续作出补充完善 GearHome感谢有你!

 

管理层:

      F28E37AE69143D3267FD781E2.jpg.26d6b1fb8e9f8a4b2aa3835bb2ba49d9.jpg     Hibikl

 

      2B6902DEA2032C14478DAA2A3BB157F3.jpg.86ccbf1b698ed2db3b77d533f3c366ba.jpg   Aizelas

 

     7EE5A2E40F90084336380AC8ECAB785A.jpg.9142fb2a2e41a439ba8d8e6d2e9a9a05.jpg   zhxq

 

       1037511964_(ITH9WEL8N6PU6@Q7PWZ_B.png.d118d87ad6b97b8ff5d49811b27e2a6b.png    KaItsit

 

       1523253314_(MD)K4170VZ_60X4WTDVX.png.cab44a95bf1a7e46df66ded7726b7fdf.png    tiyamikatto

 

      2B6902DEA2032C14478DAA2A3BB157F3.jpg.86ccbf1b698ed2db3b77d533f3c366ba.jpg  MapleUma

 

      2B6902DEA2032C14478DAA2A3BB157F3.jpg.86ccbf1b698ed2db3b77d533f3c366ba.jpg  gbagbaa

 

yiyuBuried

 

      601257893_2CE(JQC)F0XG)URBXUFWV.png.1301819a3dc3adb841ab1ee6748134db.png  Rukawe

----------------------------------------------------优秀成员--------------------------------------------------

       6BF65C37C25F5A96D3C4E8594E26EDEA.jpg.a101b086b6fb1b555852b6a4c05e3016.jpg    QAQflash

 

      071E8C0E3A71B6CCE80F4ADA0514496F.jpg.c7f4810e8c1c9bbd76457305e8f715ff.jpg   SmallCoin

 

       1292757165_UBZSWN4TOUE((2NADKU8.png.b5d270696401210a0ec7827cb9a294d2.png    yushouxixiang

 

       88389156_BJ95RZ02VS3LZJTI4AV.png.ced83932657211cf58780c02ac7e2e8f.png     TISSL

 

      622191928_KRZRWB0JFW(H377SGV.png.ad487dedcbd77db023c735d0d4754b70.png    Sethen

 

      1201573146_(RXUG3(6XN2BXHA213)Y9.png.eac5ee5953b6583c76e589fd0885ba7d.png     MuYiChen

 

       143893807_PQBO_KZGFH722QU8703EO.png.3ea563f924aaa6911ccb0a811dd75d91.png     MianBaoJun

 

       916295948_RTT(2I339SHVM8Y6VBHON.png.cb134a69906ffd67c79d5ece49283b1c.png     IchinoseKotomi

 

       1636909736_XYD)ZYUV6(OXI1(ACQ.png.b2e11d348c2c059e02db803f67b4cf0f.png    wLucifer

 

       853262913_7BFQ70D8L9E(9C4@X8E.png.47843c4e681e791beab49b6ed02070a9.png    sakuyamana  本体   114688249_JR9E4Q5IYB5YRS@6F.jpg.60d0f1fba550d8efbe61188d470cd803.jpg

 

        2021858052_MX@Q@L_470DOPS1FH8K7V.png.c2b67d4e76f33c3858f005b6f7b3e3d9.png    DJiaLya

 

        530856803_N@BY099P5@G_R4TLKI.png.6026bfd733e0ecd66337a546bd4df1b3.png    PGYg

 

        2067276837_WS4T6NCK4XHMFXSOB.png.ed31753945e4563a23603db1cb79b04c.png    odvs

 

        590346061_9E9WJK_B_SGQ4C@9SYM26.png.2ee0e1c09c998fcbf3ec62344194475e.png    Severle

 

        2088009091_05)VCZCA(GRHBFDTS(@MR.png.78b28a94c46fe7e41d6498f3ea46b5a2.png    ALatteE

 

        1000464108_PIO_4JABKR0JZIGONN9.png.33f3ce1cdc0a725884e8beb85b8fa8a2.png    diepeople

 

        18110299_PSF@(3MY9YFFBBQAUA.png.002e5e18b1dab77c8289b992ffaa6b0e.png    Cwo

 

        1682505334_MUDQTL0)EC1_QB.png.27b3ef47990fe8eab42ff74db2a0e9a8.png   CelebiON

 

Tshiary

 

        1770808880_3_AHDUIGG5Y8UCDJ0U.png.7d147ef3049d910eb10b08aab9da6de9.png    JMLi

 

KQZ

 

xlHappyman

 

XiGuaYuNi

 

         431954252_N08SMY1BFME(EY)EF3M.png.bce7c8b72f195f6dad4e0d63ab19d8cf.png    Prande

 

WIlEZ

 

NuNANuN

 

baoming

 

PerVehiption

 

heizao

 

Aosu

 

YueMingFeng

 

          2004911480_RI9FA6Z10G0A2E7XB9WEW.png.45bf7fc24878bb6cf26cd88aac18a1ae.png    BenSaoZhu

 

YuHuangg

 

Habn

 

 

 

 

 

 

       

Edited by mapleleaf
Link to comment
 • 2 weeks later...
 • 3 weeks later...
 • 1 month later...
 • 2 weeks later...
 • 5 weeks later...
 • 2 weeks later...
 • 2 weeks later...
 • 3 weeks later...
 • 2 weeks later...
 • 2 weeks later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.