Jump to content

[CL] GearHome 齿轮不妙屋


Recommended Posts

138229638_CL.thumb.jpg.26e604276dda7a12e2daee49cc198c7b.jpg

工会简介

大家好,我们是GearHome工会,是由齿轮鸽鸽于2020年2月创办的工会,现在终于想起来运营了。(并有齿轮的工具人们协助)

加入我们一起来迫害齿轮吧!

1267147854_QQ20201206001112.thumb.png.d364590cbb814761ef1f5f7b7d206acb.png

300F817FF415EDFDB5A95CCA05A3D619.thumb.jpg.2e8d5a4d023b4d805d5bb94317338e0e.jpg

我们能提供

             鸽子的齿轮,公会吉祥物,用以把玩迫害

             咸鱼的花花,一般路过

             全能的千石,真实的群主(除了pvp无所不能)

             奇妙の翳羽,群表情包的生产者(随意迫害)语录集合体

             以及不定期举办活动(频率正比于齿轮的肝公会活跃度)

             加入我们一起快乐的游戏吧

入会条件

             -至少800小时游戏时长

             -无不良游戏记录

             -通关4个游戏地区

             -需要提供角色选择界面截图

入会方式

             加QQ群:787374619

             PS:请在确定自己符合入会条件之后再申请进入审核群避免麻烦。

             备注:社区-入会审核(有无推荐人)

基本规定

             保密:公会群内聊天记录和未对外公开的信息严禁外泄-日常聊天无所谓啦~~

             透明:有对公会或公会成员有关的消息应当分享

             活跃:长期(超过两个月)不活跃成员会被踢出公会(如有特殊情况向群主或管理请假)

             和谐:禁止发布违反国家法律禁止内容及群规禁止的内容,不拱火,不引战,和谐交流。

             守序:禁止参与黑市交易,禁止rmt,禁止使用脚本,禁止一切游戏内不规范行为

等级划分与职责

             散兵(会长):负责鸽,负责被迫害,负责提供肝。

             闪光齿轮(副会长):工具人,管理公会日常事务,如举办活动等

             小萌新:对公会有一定贡献,经过会长和副会长审核。可以提供会火焰漩涡煤炭龟的人

             齿轮GUAI:得到所有会员的肯定,会长授予的永久头衔

             齿轮ZU:一般路过小萌新

             齿轮ER:新加入的成员

公会活动与经费

             稳定会费:齿轮的肝

             流动资产:大家的赞助

             赞助:各会员不定期赞助举办的公会活动

最后,让我们一起快乐的游戏吧!

 

1171215284_TQC_ZF(YAB2ROB65P7MV.png.4fe5d2d21f00ead0a3082a47746ea0bb.png895861125_MHEX7VGWNL0(IWLOXCU5.png.c2fbc2ed1ff2fc9f2513afc6b72ab83f.png

V(82B19A1HIBTFI2IS.thumb.png.5f1d72842cafef22df6c706bf1d71d76.png

Edited by Hibikl
Link to comment

 

 

此楼为 成员目录,GearHome感谢有你!  (修改补充中)

 

管理层目录

 

Hibikl)L1OZYJH4PV04BZYNAO.png.082eb07df25d569e0c9d4ad65fdc930d.png

折叠

B@YOB@X7GVTK168E3A.png.a4c4526ff3f97663318ce3e50667d609.png

未知

 

折叠

 

 

 

KaItsit❀

折叠

1705821DPIVMFP0G.png.15c63888003dac2c15925c478a16d45c.png

 

tiyamikatto

折叠

N_GVX@KPMV7)IPHJR8F.png.05c142731cac238d3beb6989c09eaa5a.png

 

 

MapleUma

折叠

 

L@JRMYB_239)6TM17CTE_tmb.jpg.9c6915e2be75fd4751f6dfab01513a6a.jpg

 

 

现优秀成员目S5OKC3NVMUDMM(V_JDH.jpg.fa844effc04245287f0a5323c6688b17.jpg

 

IchinoseKotomi

折叠

BX(I@CXSO72M7OC617DG_tmb.png.0752b1dd30d1416f574207c24d8f4d82.png

lunarYQ

折叠

KS3GL6LRIDDAUWBWV4V.png.b1fde01e88e3e897906071050bd93c19.png

JMLi

折叠

IVBL2LO3(FNZWOGUQ_3H.png.473fd0b059297bbdb20ffb891829bd16.png

mianbaojun

折叠

W6M61M78TXZUXGMX7WICMD.png.c65e9b75f24fff2230500da4da5e38d7.png

gbagbaa

折叠

EAB4@U73SCVATJ@YDZE.png.128c2d5623f3dae5943f1621da732acd.png

xlHappyman

折叠

94ZRX90J603YT9HQ.png.3e07c3381e0695e87ecf14e8af4f175c.png

yushouxixiang

折叠

G79D_H9KWQJPNZ1KONEIH1.png.849fc75e28c9bd63c74686a3c31e6a3a.png

Lesy

折叠

 

 

Shiningidol

折叠

 

diepeople

折叠

UG2RQ95S9YVC567Q)Y7C8_6_tmb.png.1c434019ca9d3079361f4832a7b13c43.png

Tshiary

折叠

BFHW_PZY5L_Z@8FBH_tmb.png.98bb7a5cc3276953097ab6e5d430d54b.png

NuNaNuN

折叠

O4JBNYXA9NAQUOG9K9.png.5499fe0616ceb8540a6a98d2facb07a0.png

未知

折叠

 

mmdXIAOHA

折叠

5E1TGAMJM54YPG8NWWN@6.png.aa0f0ff2cc63abf999f375017233f57c.png

Rslee

折叠

8TQUE4VFJ@HFAM9PLQ@9.png.b67d63527fb7276e4c8d212e480fa8e0.png

Meforming

折叠

image.png.02234e26a6483440721019bd05e834c4.png

 

折叠

 

TISSL

折叠

7F48LXCR(B9LBJSBLF2UZR.png.39e5e78b1999db74a27ce73bf2d987b5.png

未知

折叠

 

Indigor

折叠

9D64DEC9F3722BB50A0D16C8FD2C70E5.jpg.9f5509902b941f7f3661a9f4aebc66e6.jpg

sakuyamana

折叠

ZEHNHNMA@390E6VJX61H.png.05bd9463baf8f0bf373a9dca91e21bf0.png

GIGIIDV

折叠

4N1Z6UZIE)H69C6J1VK0X.png.5266e2be2d179c1471dfe90c962c73ce.png

Wupanpan

折叠

6292CE551A41FB8C84D078F3DD7768F2.jpg.2339ab7b4ec51d501a9d8267cb62bb78.jpg

wLucifer

折叠

9K)B1MYMPSLA8Q4GKL.png.d90c578a372d67897b24a159f25fc3ab.png

Alieskya

折叠

image.png.e9f8b9c920c57198b3bb121459f5f9bd.png

Prande

折叠

QWMPV5LG@XEHLYZZTGV.png.f9ebfbe02fa58771716cdb198ca6c511.png

AEzZ

折叠

8(_A4CSUFBNNZIVPFMIFI.png.de78ef784b60dcf0e57c4ace8cc8ed4f.png

 

现成员目录J99Z4DC)QQ4OU8UO3J31H.jpg.cd49116080955915313b6b8da1eab9be.jpg

 

~

 

折叠
 

HaBN

折叠

 

seandsa

折叠

C886E8BF8B39CA7C78A3D40A65741209.jpg.c403c581e247771356c6d745fb99d515.jpg

 

 

Stormturtle

折叠

 

Pumilkovo

折叠

 

chduchrhe

折叠

 

Severle

折叠

 

yeyujitong

折叠

 

yizixy

折叠

 

HUIGEGEEG

折叠

 

AGExix

折叠

 

Pervehiption

折叠

 

zhushifan

折叠

 

Yukiezi

折叠

 

laojunyuan

折叠

 

guiguigQAQ

折叠

F_IYPH11BTKC0U1KOAS_tmb.png.cd77f2fdc02ce0a810743d8460b17ad4.png

CXKdik

折叠

 

rstang

折叠

 

jiojiodibuliduo

折叠

 

Frozeneyezs

折叠

 

xiumengaaa

折叠

 

yonaii

折叠

 

KQZ

折叠

 

ReXYLS

折叠

 

 

coolchiken

折叠

 

BeiziQAQ

折叠

 

NomelodyVienna

折叠

 

 

IFH

折叠

 

 

 
 

zzxxhan

折叠

HHK47(56PMA6L4G))VB_tmb.jpg.0053a0c0a1ece08077846855055ef020.jpg

yuhuyuan

折叠

MDI_KYGVIKQIY0GWTL9JHK.png.f97a25e5747929c3eb053e05d2d16a4c.png

yangyididi

折叠

 

womaxiaotiao

折叠

 

wbxiao

折叠

 

 

QingHuaYa

折叠

@HJGA5CBR9O1SA0W.png.2cd29ee1675e4d5cbce935dda5b0e78c.png

mogaxie

折叠

 

Lovke

折叠

 

HUANAUH

折叠

 

GDongH

折叠

 

 

YSqiqi

折叠

 

womaxiaotiao

折叠

_NH40J04KE6GZKC08C.png.e8da1d6fe930f8b89461a4c4c1fd646d.png

 

qwqgyp

折叠

 

 

Luigilx

折叠

 

Korosukec

折叠

KO_XXXBUNLMUP4BX7W_tmb.jpg.ed428b7a9ce77b6fa13f860acc886ad0.jpg

I)BB2(O@T7GOH3ZN.png.a129cb5b68ce0a48894beb2d1eadf33f.png

 

abigpig

折叠

LGWUZ3LJUT)98@0)EN.png.89667274500b0224ce322e9cf500ff4b.png

 

 

 

 

 

Edited by mapleleaf
Link to comment
 • 2 weeks later...
 • 3 weeks later...
 • 1 month later...
 • 2 weeks later...
 • 5 weeks later...
 • 2 weeks later...
 • 2 weeks later...
 • 3 weeks later...
 • 2 weeks later...
 • 2 weeks later...

Create an account or sign in to comment

You need to be a member in order to leave a comment

Create an account

Sign up for a new account in our community. It's easy!

Register a new account

Sign in

Already have an account? Sign in here.

Sign In Now
×
×
 • Create New...

Important Information

By using this site, you agree to our Terms of Use and Privacy Policy.